Βιωσιμότητα

Η εταιρία μας έχει μια ολοκληρωμένη άποψη της βιωσιμότητας με σκοπό για να διασφαλίσει ότι οι προσπάθειές μας έχουν θετικά αποτελέσματα για τους συνεργάτες, τους ανθρώπους, τα έργα, τις πρακτικές και τους χώρους μας.

Η Προσέγγιση Μας

Μοντέλο Βιωσιμότητας

Η προσέγγισή μας στη βιωσιμότητα διασφαλίζει ότι ενεργούμε με κοινωνικά υπεύθυνο και περιβαλλοντικά σεβασμό και ότι μετράμε, αξιολογούμε και αυξάνουμε συνεχώς τις προσπάθειες βιωσιμότητας.

Συνεργάτες

Συνεργαζόμαστε ως πάροχοι λύσεων με επίκεντρο τον πελάτη για να παρέχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, συνεχώς.

Έργα

Συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της ζωής του έργου: Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή του.

Πρακτικές

Βελτίωση λειτουργιών μέσω μέτρησης, επικοινωνίας και ενσωμάτωσης πρακτικών βιώσιμων κτιρίων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα έχουν μόνιμες επιπτώσεις στις κοινότητές μας στο μέλλον, επομένως δίνουμε σημαντική σημασία στον ρόλο μας. 

Οι πελάτες μας περιμένουν από εμάς να λειτουργούμε και να χτίζουμε με βιώσιμο τρόπο, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικά επίπεδα υπηρεσιών. 

Η εστίαση στις κοινωνικές μας ευθύνες ενθαρρύνει τις ομάδες του έργου μας να σκεφτούν πέρα από τα βασικά της παράδοσης του έργου και να εξετάσουν καινοτόμους τρόπους για να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικοί και αποτελεσματικοί παρέχοντας αξεπέραστη αξία.

Χτίζοντας Μόνιμες Συνεργασίες

Προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε ένας πάροχος λύσεων με επίκεντρο τον πελάτη που προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Στις συνεργασίες μας έχουμε άμεση επικοινωνία με πελάτες, συμβούλους, εμπορικούς εργολάβους, προμηθευτές και ενώσεις του κλάδου.

 Η σύναψη ισχυρών συνεργασιών με ένα ποικιλόμορφο δίκτυο ανθρώπων και οργανισμών είναι η σωστή πρακτική για όλους, καθώς απαιτείται ομαδική προσπάθεια κατά τις περίπλοκες προκλήσεις σχεδιασμού και κατασκευής. Με αυτό τον τρόπο ανταποκρινόμαστε σε υψηλότερα επίπεδα βιώσιμης απόδοσης.