Υπηρεσίες

Ανακαίνιση

Το πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης εξασφαλίζει τον υψηλότερο βαθμό ποιότητας, ασφάλειας, απόδοσης και καινοτομίας στα έργα μας.

Υλοποιούμε κάθε ιδέα σας για την ανακαίνιση του χώρου σας

Έχετε αποφασίσει να ανακαινίσετε τον χώρο σας; Τότε αναζητάτε έξυπνες και αποδοτικές λύσεις!

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ανακαίνιση, την επισκευή, τη αναδιαμόρφωση καθώς επίσης και την ολοκληρωμένη δόμηση της κατοικίας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Συνάντηση

Συνάντηση με μηχανικό της εταιρίας μας.

Συνάντηση με μηχανικό της εταιρίας μας και καταγραφή των αναγκών σας, αλλά και του μεγέθους της ανακαίνισης.


Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης του ακινήτου.

Προτάσεις

Κοστολογημένες προτάσεις ανακαίνισης

Παρουσίαση αρχιτεκτονικών προτάσεων ανακαίνισης του χώρου σας.

Κοστολογημένη πρόταση ανάλογα με τις ανάγκες της ανακαίνισης.

Σχεδιασμός

Λεπτομερής σχεδιασμός χώρου

Ο χώρος σχεδιάζεται λεπτομερώς με χρήση τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων.

Οι απεικονίσεις παρουσιάζονται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή και περιέχουν κάθε οπτική του προς ανακαίνιση χώρου.

Υλικά

Επιλογή υλικών ανακαίνισης

Επιλέγονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανακαίνιση και προτείνεται η ποιότητά τους ανάλογα με το βαθμό ή την κλίμακα της ανακαίνισης.

Κατασκευή

Κατασκευή του έργου με επιβλέποντα μηχανικό

Κατά την ανακαίνιση, η εταιρία μας αναθέτει επιβλέποντα μηχανικό από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Ο επιβλέπων μηχανικός σας ενημερώνει άμεσα για την εξέλιξη του έργου. 

Παράδοση Έργου

Ολοκλήρωση & παράδοση έργου

Παράδοση του έργου σε προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα, προσφέροντας δυο χρόνια εγγύηση κατασκευής.