Χαρακτηριστικά
Τομέας:

Συγκρότημα, Κατοικίες

Τοποθεσία:

Παραλία Νικήτης

Επιφάνεια:

1417,02 m²

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένο, Προς Πώληση

Χαρακτηριστικά:

Τέσσερα Κτήρια, Δύο Ορόφων

Περιλαμβάνονται:

Δώδεκα Κατοικίες

Τέσσερις Διώροφες Οικοδομές Δώδεκα Κατοικιών

Συγκρότημα τεσσάρων διωρόφων οικοδομών με περίφραξη δώδεκα κατοικιών, καθαρού εμβαδού 1417,02 m².

Βρίσκεται στο Ο.Τ. 14, του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας στη Νικήτη, του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Η ανατολική του πλευρά έχει πρόσωπο σε ασφαλτοστρωμένη και η νότια σε χωμάτινη δημοτική οδό.

Το Κτίριο 1, διαθέτει τέσσερα διαμερίσματα δύο ανά όροφο.

Στο ισόγειο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, εμβαδού 60,85 m² έκαστο.

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από μια ενιαία σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και ένα λουτρό.

Στον όροφο υπάρχουν δύο ακόμη διαμερίσματα, εμβαδού 67,97 m² συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 7,12 m².

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται επίσης από μια ενιαία σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και ένα λουτρό.

Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου 20,01 m².

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Κτίριο 2 και το Κτίριο 3 είναι όμοια, και διαθέτουν δύο διαμερίσματα ένα ανά όροφο.

Το διαμέρισμα του ισόγειου έχει, εμβαδό 86,41 m² και αποτελείται από μια ενιαία σαλοκουζίνα, τρία υπνοδωμάτια ένα W.C. και ένα λουτρό.

Το διαμέρισμα του ορόφου έχει εμβαδό 89,17 m², συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 2,76 m², και αποτελείται επίσης από τρία υπνοδωμάτια ένα W.C. και ένα λουτρό.

Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω του ανοιχτού εξωτερικού κλιμακοστασίου 7,20 m².

Κάτω από το κάθε κλιμακοστάσιο διαμορφώνονται δύο μικρές αποθήκες εμβαδού 2,40 m² και 4,80 m², μία για κάθε διαμέρισμα.

Το Κτίριο 4, διαθέτει τέσσερα διαμερίσματα δύο ανά όροφο.

Στο ισόγειο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, εμβαδού 60,85 m² έκαστο.

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από μια ενιαία σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και ένα λουτρό.

Στον όροφο υπάρχουν δύο ακόμη διαμερίσματα, εμβαδού 65,33 m² συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 4,48 m² .

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται επίσης από μια ενιαία σαλοκουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και ένα λουτρό.

Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου 20,01 m² .

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο   1

ΙΣΟΓΕΙΟ:

 • Διαμέρισμα 1: 60,85 m².
 • Διαμέρισμα 2: 60,85 m²
 • Κοινόχρηστο Κλιμακοστάσιο: 20,01

ΟΡΟΦΟΣ:

 • Διαμέρισμα 3: 67,97 m²
 • Διαμέρισμα 4: 67,97
 • Κοινόχρηστο Κλιμακοστάσιο:
 • 17,23

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο   2     

ΙΣΟΓΕΙΟ:

 • Διαμέρισμα 1: 86,41 m² + αποθήκη  2,40 m² = 88,81 m²

ΟΡΟΦΟΣ:

 • Διαμέρισμα 2: 89,17 m² + αποθήκη 4,80 m² = 93,97 m²

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο   3      

ΙΣΟΓΕΙΟ:

 • Διαμέρισμα 1: 86,41 m² + αποθήκη  2,40 m² = 88,81 m²

ΟΡΟΦΟΣ:

 • Διαμέρισμα 2: 89,17 m² + αποθήκη 4,80 m² = 93,97 m²

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο   4

ΙΣΟΓΕΙΟ:

 • Διαμέρισμα 1: 60,85 m²
 • Διαμέρισμα 2: 60,85 m²
 • Κοινόχρηστο Κλιμακοστάσιο: 20,01 m²

ΟΡΟΦΟΣ:

 • Διαμέρισμα 3: 67,97 m²
 • Διαμέρισμα 4: 67,97 m²
 • Κοινόχρηστο Κλιμακοστάσιο: 17,23 m²

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος