Χαρακτηριστικά
Τομέας:

Συγκρότημα, Διαμερίσματα

Τοποθεσία:

Παραλία Νικήτης, Σιθωνία

Επιφάνεια:

934,74 m²

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένα, Πωληθέντα

Χαρακτηριστικά:

Διώρόφες Οικοδομές Με Περίφραξη

Περιλαμβάνονται:

Δέκα Διαμερίσματα

Δυο Διώροφες Οικοδομές Δέκα Διαμερισμάτων

Συγκρότημα δύο διωρόφων οικοδομών με περίφραξη κατοικιών που βρίσκεται στο Ο.Τ. 22, του ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας στη Νικήτη, του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Πρόκειται για ένα γωνιακό οικόπεδο καθαρού εμβαδού 934,74 m².

Η βορεινή του πλευρά έχει πρόσωπο σε ασφαλτοστρωμένη και η δυτική σε χωμάτινη δημοτική οδό.

Το Κτίριο 1, διαθέτει τέσσερα διαμερίσματα, δύο ανά όροφο. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, εμβαδού 80,77 m² έκαστο.

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από μια ενιαία σαλοκουζίνα, τρία υπνοδωμάτια ένα λουτρό και ένα W.C.

Στον όροφο υπάρχουν δύο ακόμη διαμερίσματα, εμβαδού 83,57 m² συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 2,80 m².

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται επίσης από μια ενιαία σαλοκουζίνα, τρία υπνοδωμάτια ένα λουτρό και ένα W.C.

Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω των δυο ανοιχτών εξωτερικών κλιμακοστασίων ένα για κάθε διαμέρισμα.

Κάτω από το κάθε κλιμακοστάσιο διαμορφώνονται δύο μικρές αποθήκες εμβαδού 4,50 m² η κάθε μία, συνολικά 9,00 m² ανά κλιμακοστάσιο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Κτίριο 2, αποτελείται από έξι διαμερίσματα, τρία ανά όροφο.

Στο ισόγειο υπάρχουν τρία διαμερίσματα, εμβαδού 55,19 m², 55,35 m² και 54,99 m² έκαστο. Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας και μπάνιο. 

Στον όροφο υπάρχουν τρία ακόμη διαμερίσματα, εμβαδού 55,19 m², 55,35 m² και 54,99 m² έκαστο. Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται επίσης από δύο υπνοδωμάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας και μπάνιο.

Η πρόσβαση στα διαμερίσματα του ορόφου γίνεται μέσω των τριών ανοιχτών εξωτερικών κλιμακοστασίων, ένα για κάθε διαμέρισμα εμβαδού 4,50 m² έκαστο.

Κάτω από το κάθε κλιμακοστάσιο διαμορφώνεται μια μικρή αποθήκη εμβαδού 4,50 m²  η κάθε μία.

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο   1

ΙΣΟΓΕΙΟ:

  • Διαμέρισμα 1: 80,77 m²  + αποθήκη 2,25 m² = 83,02 .
  • Διαμέρισμα 2: 80,77  m² + αποθήκη 2,25 = 83,02 .

ΟΡΟΦΟΣ:   

  •  Διαμέρισμα 3: 80,77 m² + κλειστός εξώστης 2,80 m² + αποθήκη 2,25 m² + σκάλα 4,50 m² = 90,32 m²
  • Διαμέρισμα 4: 80,77 m² + κλειστός εξώστης 2,80 m² + αποθήκη 2,25 m² + σκάλα 4,50 m² = 90,32 m².

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο  2 

ΙΣΟΓΕΙΟ: 

  • Διαμέρισμα 1: 55,19 m² + αποθήκη 4,50 m² = 59,69 m².
  • Διαμέρισμα 2: 55,35 m² + αποθήκη 4,50 m² = 59,85 m².
  • Διαμέρισμα 3: 54,99 m² + αποθήκη 4,50 m² = 59,49 m².

ΟΡΟΦΟΣ:    

  • Διαμέρισμα 4: 55,19 m² + σκάλα 4,50 m² = 59,69 m².
  • Διαμέρισμα 5: 55,35 m² + σκάλα 4,50 m² = 59,85 m².
  • Διαμέρισμα 6: 54,99 m² + σκάλα 4,50 m² = 59,49 m².

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος