Χαρακτηριστικά
Τομέας:

Διαμερίσματα

Τοποθεσία:

Άγιος Γεώργιος Νικήτης

Επιφάνεια:

934,74 m²

Κατάσταση:

Ολοκληρωμένα

Χαρακτηριστικά:

Κτήρια, Δύο Ορόφων

Περιλαμβάνονται:

Οκτώ Διαμερίσματα

Δύο Διώροφες Οικοδομές Οκτώ Διαμερισμάτων

Συγκρότημα δύο διωρόφων οικοδομών με περίφραξη, που αποτελείται από οκτώ διαμερίσματα.

Βρίσκεται στο Ο.Τ. 8, του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ. Γεώργιος στη Νικήτη, του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο καθαρού εμβαδού 934,74 m², με τη βορεινή του πλευρά να έχει πρόσωπο σε χωμάτινη και τη δυτική σε ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό.

Το κτίριο 1 αποτελείται από τέσσερα διαμερίσματα, δύο ανά όροφο.

Στο ισόγειο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, εμβαδού 53,07 m² έκαστο. Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας και μπάνιο.

Στον όροφο υπάρχουν δύο ακόμη διαμερίσματα, εμβαδού 58,31 m² , συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 5,24 m² και εμβαδού 55,55 m², συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 2,48 m².

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται επίσης από δύο υπνοδωμάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας και μπάνιο.

Η πρόσβαση στα διαμερίσματα του ορόφου γίνεται μέσω των δύο ανοιχτών εξωτερικών κλιμακοστασίων, ένα για κάθε διαμέρισμα εμβαδού 6,36 m² έκαστο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το κτίριο 2 αποτελείται επίσης από τέσσερα διαμερίσματα, δύο ανά όροφο.

Στο ισόγειο υπάρχουν δύο διαμερίσματα, εμβαδού 40,28 m² έκαστο και το ανοιχτό κλιμακοστάσιο εμβαδού 19,78 m² με το αναβατόριο.

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας και μπάνιο.

Στον όροφο υπάρχουν δύο ακόμη διαμερίσματα, εμβαδού 43,48 m² έκαστο, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών εξωστών 3,20 m².

Το κάθε διαμέρισμα αποτελείται επίσης από δύο υπνοδωμάτια, έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας και μπάνιο.

Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω ανοιχτού εξωτερικού κλιμακοστασίου και του αναβατορίου.

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο  1

Διαμέρισμα 1: 53,07 m²

Διαμέρισμα 2: 53,07 m²

Διαμέρισμα 3: 58,29 m², σκάλα ανοιχτή : 6,36 m²

Διαμέρισμα 4: 55,53 m², σκάλα ανοιχτή : 6,36 m²

 

Κ Τ Ι Ρ Ι Ο  2 

Διαμέρισμα 1: 40,28 m², ημ/θρειοι: 7,16 m²

Διαμέρισμα 2: 40,28 m², ημ/θρειοι: 7,16 m²

Διαμέρισμα 3: 43,48 m², ημ/θρειοι: 7,16 m², σκάλα ανοιχτή: 9,89 m²

Διαμέρισμα 4: 43,48 m², ημ/θρειοι: 7,16 m², σκάλα ανοιχτή: 9,89 m²

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος